Coronamaatregelen

31 augustus 2022

Op dinsdag 25 januari zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd die direct op woensdag 26 januari om 05:00 uur zijn ingegaan. Hieronder staan ze op een rijtje:

1. Sport binnen

 • Sporten binnen mag voor alle leeftijden en op ieder moment;
 • Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht;
 • Vanaf 18 jaar is een coronatoegangsbewijs (CTB) noodzakelijk;
 • Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar deze mag af tijdens het sporten;
 • De CTB-verplichting geldt niet voor personen die beroeps-of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches, vrijwilligers, etc.;
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs; 
 • Wedstrijden na 22:00 uur zijn toegestaan, zonder publiek en horeca;
 • De horecafunctie moet om 22:00 uur sluiten;
 • Sauna's en zonnebanken mogen ook in sportscholen open, onder de geldende voorwaarden voor binnenruimtes;
 • Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is ook hier het dragen van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand. 

2. Specifieke aanvulling sportscholen en zwembaden
Voor sportscholen zoals fitness en zwembaden gelden dezelfde regels voor het 'overige sporten binnen', zoals hiervoor beschreven. Wel zijn er enkele aanvullende regels van kracht:

 • Uitgangspunt is de 1,5 meter afstand te borgen. De enige uitzondering is jeugd onder de 18 jaar en als het voor de sportactiviteit niet mogelijk is om de 1,5 meter aan te houden. Denk daarbij aan boksen, judo, etc.;
 • 100% van de capaciteit van een zwembassin of afzonderlijke ruimte mag gebruikt worden, waarbij 1,5 meter afstand houden verplicht is;
 • Zwemles: kinderen tot 18 jaar hebben geen CTB nodig;
 • Ouders mogen bij zwemles hun kinderen helpen met omkleden en mogen op 1,5 meter van elkaar wachten in de zwemzaal. Zij moeten een CTB laten zien.

3. Buiten sporten

 • Buiten sporten is voor alle leeftijden en op alle momenten toegestaan;
 • Voor alle binnen faciliteiten op de buitensportaccommodaties geldt voor mensen vanaf 18 jaar een CTB-plicht. Mocht dit niet gehandhaafd kunnen worden is het advies om deze dan gesloten te houden;
 • Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is hier het dragen van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand;
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs;
 • Wedstrijden na 22:00 uur zijn toegestaan, zonder publiek en horeca;
 • De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook die van de uitclubs), vrijwilligers, etc.;
 • Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines;
 • De horecafunctie moet om 22:00 uur sluiten. 

4. Regels voor publiek bij sport
Tussen 05:00 uur en 22:00 uur mag publiek aanwezig zijn bij amateursport (wedstrijden en trainingen), professionele sportwedstrijden en topcompetities. Het publiek houdt zich aan de volgende regels:

 • CTB bij amateursport: alleen binnen en alleen voor mensen van 18 jaar en ouder;
 • CTB bij professionele sportwedstrijden: binnen en buiten verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder;
 • Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Mondkapje verplicht bij verplaatsing binnen;
 • Als het publiek een vaste zitplaats heeft, mag een locatie zoveel plaatsen benutten als kan met de 1,5-meter-regel. Binnen geldt een maximum van 1.250 bezoekers.

5. Naleving, handhaving en controle
De naleving van deze maatregelen ligt in eerste instantie bij de bezoekers van uw vereniging. Het is aan ons allen om de regels zo goed mogelijk na te leven. 

De handhaving van deze regels is aan u als eigenaar van uw vereniging. Ik doe hierbij een appel op u dat u zich hiervoor inzet. Maar hier heb ik alle vertrouwen in. -De uiteindelijke controle op de handhaving is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij zullen dit ook nu doen zoals u eerder van ons al gewend was: risicogericht. Dit betekent dat wij handhaven daar waar wij problemen voorzien of waar klachten over komen. In eerste instantie zullen wij een mondelinge waarschuwing geven, in gesprek gaan met de vereniging. Maar waar nodig ook daadwerkelijk handhavend optreden. 

6. CTB-gelden
Voor de periode van 1 oktober t/m 31 december 2021 waren er gelden beschikbaar die via de gemeenten aan ondernemers en verenigingen konden worden verstrekt voor de extra kosten die gemaakt werden in het kader van de controle op de coronatoegangsbewijzen (CTB). 

We hebben verschillende aanvragen ontvangen, behandeld en toegekend in 2021. Op het moment is deze regeling ten einde. De burgemeesters hebben in het Veiligheidsberaad aandacht gevraagd voor nieuwe gelden in 2022. 

We verwachten binnenkort met nieuwe informatie te komen. Op dit moment kunt u nog geen aanvraag indienen. Zodra dit weer mogelijk is, wordt u hierover geïnformeerd en kunt u via de website van de gemeente uw aanvraag indienen. 

7. Volgende weegmoment
Het volgende weegmoment van het Kabinet van de maatregelen is over drie weken. 

8. Nuttige links
Voor actuele informatie over de maatregelen, specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de volgende websites:

 • Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona: klik hier
 • Sport specifieke protocollen, het zwembadprotocol en Q&A: klik hier

Mocht u verdere vragen hebben, dan beantwoorden wij die graag. 

 

 

Coronamaatregelen