Onderzoek naar de verwachtingen van sport- en bewegingsactiviteiten onder 65-plussers

01 juli 2022

Roy Remijn is student ‘Sportkunde’ aan de Hogeschool Zeeland en stagiair bij de gemeente Kapelle. Hij wil graag iets betekenen voor de inwoners van de gemeente Kapelle. Daarom houdt hij zich tijdens zijn stageperiode bezig met het beweegaanbod voor alle 65-plussers in onze gemeente. Voor deze doelgroep voert hij een onderzoek uit naar de verwachtingen van sport- en bewegingsactiviteiten. Hij hoopt dat veel mensen meewerken aan dit onderzoek.

Werk mee aan het onderzoek
In de enquête staan 30 vragen/stellingen over dit onderwerp. U kunt deze enquête geheel anoniem invullen. De resultaten gebruikt Roy om het sport- en bewegingsaanbod in onze gemeente zo effectief en efficiënt mogelijk vorm te geven. Bent of kent u iemand in de doelgroep van 65-plus? En vindt u het belangrijk dat het sport- en bewegingsaanbod aansluit op de lokale wensen?

Vul dan de enquête in door hier te klikken of breng deze onder de aandacht bij iemand van de doelgroep.

Onderzoek naar de verwachtingen van sport- en bewegingsactiviteiten onder 65-plussers