Vrijwilliger Tuinonderhoud

Locatie: Gemeente Kapelle

Door problemen of ouderdom kan het contact met familie, vrienden of kennissen verwateren of verloren gaan. De vrijwilliger geeft praktische hulp
of begeleiding die niet binnen het netwerk van de cliënt of op andere wijze beschikbaar is.

Taakomschrijving: De vrijwilliger bezoekt thuiswonende cliënten die hebben aangegeven behoefte te hebben aan hulp. In dit geval gaat het om hulp in de tuin. 

De coördinator maakt met de cliënt afspraken omtrent de hulp, de verwachtingen, de regelmaat, vergoeding van materiële onkosten door cliënt aan de vrijwilliger en de duur van de hulp. Het gaat zowel om eenmalige of kortdurende hulp als om structurele ondersteuning.

Functie-eisen:
 Gemotiveerd zijn voor het vrijwilligerswerk.
 Affiniteit hebben met de doelgroep.
 Specifieke vaardigheden en kennis m.b.t. de praktische hulp waar je als vrijwilliger voor wordt ingezet.
 Je als vrijwilliger bescheiden kunnen opstellen; openstaan voor de normen en waarden van de cliënt, familie en andere betrokkenen.
 Kunnen luisteren en niet eigen gedachten, normen en waarden voorop stellen.
 Eerlijk zijn, vertrouwen kunnen geven, verantwoording durven dragen voor taken, zorg en/of begeleiding die gevraagd is en geen moeite
hebben met het geheim houden van persoonlijke informatie.
 Grenzen van eigen kunnen inschatten en indien nodig hulp van anderen (via coördinator) inschakelen.
 Signaleren en eventuele veranderingen doorgeven aan de coördinator.
 Initiatief kunnen nemen, indien dat wenselijk is.
 Bereid zijn vrijwilligersbijeenkomsten bij te wonen.
 Het zo nodig deelnemen aan deskundigheidsbevordering.
 Bereid om te reflecteren op de eigen ontwikkeling binnen de functie met collega vrijwilligers en de coördinator;
 Het respecteren van de regels en het opvolgen van aanwijzingen van de medewerker en/of coördinator.

Wij bieden:
 Ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van de taak.
 Opname in het vrijwilligersbestand van het Buurtteam Gemeente Kapelle (u bent verzekerd en u ontvangt informatie).
 Deskundigheidsbevordering.
 Onkostenvergoeding gereden kilometers.

Organisatie: Inzet volgens afspraak met de coördinator. De afspraken kan de vrijwilliger in overleg met de cliënt plannen.

Werkzaamheden:Tuinonderhoud Werktijden:Op afspraak Doelgroepen:Senioren, Volwassenen Sector:Zorg en Welzijn Activiteit:Buitenwerk en natuur Rijbewijs:Nee Auto:Nee Reiskostenvergoeding:Ja Nederlands spreken:Nee Nederlands schrijven:Nee Vreemde taal:Nee Vrijwilligersovereenkomst:Ja
Contactpersoon:Liz Maas-de Graaf Telefoon:06-21 89 39 62