Nieuw Talent Orkest De Bevelanden

08 november 2023

Start
Zaterdag 27 januari, 10.00 uur in het OdyZee College, Oostmolenweg 81 in Kloetinge.

Meer informatie 
Maarten, 06 – 28781702
of Els, 06 – 24519427 (na 15.00 uur)
samenspelenaanzee@gmail.com
facebook.com/nijtalintorkest

Aanmelden
Opgeven voor 20 januari 2024. 

Flyer Samen Spelen aan Zee
Nieuw Talent Orkest De Bevelanden